Apologjetika Klasike vs Apologjetika Presupozuese

Nga Kaon Serjani  Artikulli vijues krahason shkurtimisht dy metoda të apologjetikës së krishterë të përdorur nga dy apologjetë të njohur, përkatësisht William Lane Craig dhe...