T’u bëfsha kurban – Ylli Doçi

Në therjen e qengjit në kopshtin e Edenit është bërë kurbani i parë për njeriun. Kurban do të thotë zëvëndësim. T'u bëfsha kurban ne...