A është Covid19 një dënim nga Zoti?

Pra, keni edhe rastin e nji persekutimi, edhe rastin e nji fatkeqësie natyrore, që nuk duhet të lidhet me sa i mirë apo sa...