Njerëzit janë të palogjikshëm – Duaji ata, gjithësesi!

0
143
 

Njerëzit janë të palogjikshëm, të paarsyeshëm dhe të përqëndruar tek vetja. – Duaji ata, gjithësesi.

Nëse bëni mirë, njerëzit do t’ju akuzojnë për motive të këqija të fshehta. – Bëj mirë, gjithësesi.

Nëse jeni të suksesshëm, ju do të fitoni miq të rremë dhe armiq të vërtetë. – Vazhdo të kesh sukses, gjithësesi.

Burrat dhe gratë më të rritur me idetë më të mëdha mund të rrëzohen nga burrat dhe gratë më të vogla me mendjet më të vogla. – Mendo ide të mëdha, gjithësesi.

Njerëzit favorizojnë të pavlerësuarit, por ndjekin vetëm kryesorët. – Lufto për të pavlerësuarit, gjithësesi.

E mira që bëni sot do të harrohet nesër. – Bëj mirë, gjithësesi.

Ndershmëria dhe sinqeriteti ju bëjnë të pambrojtur. – Ji gjithmonë i ndershëm dhe i sinqertë, gjithësesi.

Ajo që mund të kaloni vite për ta ndërtuar mund të shkatërrohet brenda natës. – Ndërto, gjithësesi.

Njerëzit me të vërtetë kanë nevojë për ndihmë, por mund t’ju sulmojnë nëse i ndihmoni. – Ndihmoji ata, gjithësesi.

Jepni botës më të mirën që keni dhe do t’ju trajtojë keq. – Jepi botës më të mirën që ke, gjithësesi.

– Kent M. Keith 1968