ESE PËR FALJEN NGA NJË 10 VJEÇARE!

0
644

 

“Një person bën një gabim dhe kur ai pendohet, ka nevojë për një fjalë magjike, një fjalë ngushëllimi, një fjalë mirëkuptimi që është falja.Falja është një talent që çdokush e ka. Por vetëm ai që ka guximin të falë dikë e përdor talentin.

Kur ne falim dikë tregojmë dashuri.

Në këto kohë jo të gjithë duan të falin. Si për shembull, kur ke bërë një gabim dhe pendohesh, nëse dikush nuk të fal, çdo ndodhë pastaj? Kur ne falim duhet të ndihemi mirë, përkundrazi, ti duhet të ndihesh krenar, sepse je shembull për të tjerët. Shoqëria ka lidhje me faljen.

Të gjitha konfliktet shumicën e herës ndodhin nga mosfalja.

Nëse ti nuk fal dikë ke bërë një gabim sepse tregon që ti nuk ke dashuri për tjetrin.

Përveç faljes që është një fjalë e çmuar, edhe të kërkosh së faluri është një gjë me vlerë.

Çdokush komunikon, por të falësh është më shumë se komunikim, është qetësi në zemër.

Kujdes! Mos e shpërdoroni talentin që ju është dhënë ju dhe çdokujt: faljen!

Joana, 10 vjeç.

 

Burimi: Kuturu.org