A është perëndia i Muhamedit, Ati i Jezusit?

0
110
Praying hands with faith in religion and belief in God on dark background. Power of hope or love and devotion. Namaste or Namaskar hands gesture. Prayer position.

Ka disa dimensione, Nuk mjafton të thuash që Perëndia është nji. Pse? Sepse edhe Djalli e di që Perëndia është nji, por nuk është i shpëtuar. Kjo ka të bëjë me mënyrën sesi i referohesh këtij Perëndie, në kuptimin e besimit ndaj tij, por ka të bëjë edhe me mënyrën se si e kupton Perëndia nji. Ne kemi një ngjashmëri me judenjtë, kemi edhe një ngjashmëri me myslimanët në theksimin e Perëndisë, i pangjashëm me gjithçka tjetër, në kuptimin që nuk ka Perëndi të tjera, është nji. Por ne besojmë që Perëndia e zbuloi veten e tij, pra, ne nuk besojmë që me mendjen tonë duke menduar mirë ne e gjejmë se si është Perëndia. Perëndia është, si me thënë, unë nuk e di se ça ke në mendje ti. Sikur ti të ishe i padukshëm, për shembull, unë s’do e kisha idenë që ti ekziston. Që të më tregosh se çfarë ke në mendje ti duhet të më flasësh. Dhe ne besojmë që Perëndia i ka folur njeriut, ne themi në mënyrë progresive. Domethënë i ka treguar një herë Moisiut ‘Unë jam Unë jami!’. Perëndia është nji. Ishte shumë e qartë. Por në nji periudhë të caktuar Jezusi shfaqet në tokë, Jezusi bën mrekulli, Jezusi iu thotë njerëzve: “Unë edhe Ati jemi nji.”, u thotë këtyre, hebrenjve që besonin, pastaj Jezusi vdes në kryq dhe Jezusi ringjallet. Dhe i takon përsëri këta hebrenjtë, të cilëve u kishte thënë: “Unë edhe Ati jemi nji.”, ata e prekin me dorë edhe janë të sigurtë që ai u ringjall sepse janë ata që e kanë vënë në varr, dhe ata tani gjenden përpara një realiteti shumë të vështirë, nji njeri i vdekur, është i gjallë, që do të thotë nëse ka Perëndi ai Perëndia e ka aprovuar këtë njeri. Nëse Perëndia e ka aprovuar këtë njeri si njeri të besueshëm, atëhere unë do ia dëgjoj fjalët këtij se ky është i aprovuar nga Perëndia. Dhe ky më thotë mu: “Unë edhe Ati jemi nji.”. Cili është konkluzioni që arrijmë këtu? Ça të them unë tashti? Perëndia është nji, po u futka edhe ky…zbulesa e Trinisë është një zbulesë nga Perëndia, nuk është një marrje me mend nga të krishterët. Është një zbulesë nga Perëndia e aprovuar nga ai dhe ne të krishterët që ndjekim Jezusin e aprovuar nga Perëndia jemi të detyruar ta kuptojmë Perëndinë në këtë mënyrë. Dhe kjo është e pamundur për kuptimin e myslimanëve. Pra, këtu ndryshon rrënjësisht kuptimi i myslimanëve për Perëndinë.

-Por edhe të thuash a është ati i Jezusit Zoti i Muhamedit, do të thotë a e njeh Muhamedi Atin e Jezusit? Pra, a e njeh? Jezusi thotë, jo, nuk e njeh Muhamedi Atin e Jezusit sepse ai thotë: “Kushdo që njeh Birin, njeh Atin.” Pra nuk mund të njohësh Atin, thotë Jezusi, pa e njohur Birin. Në fakt Muhamedi e ka thënë vetë që nuk e njeh Jezusin si Birin e Perëndisë. Domethënë e përjashtojnë mundësinë edhe ne nuk na lë të themi që Ati i Jezusit është Zoti i Muhamedit sepse i bie që të mos mund ta njohi Atin pa njohur Birin.