Udhëheqja është influencë

0
75

“Udhëheqja është influencë, aftësia e një personi të ndikojë të tjerët për të ndjekur drejtimin e tij/saj.

Udhëheqja shpitërore kërkon fuqi shpirtërore superiore, e cila nuk mund të gjenerohet nga vetja. Nuk ekziston diçka e tillë si ‘udhëheqës shpirtëror i vetë-bërë.

Një udhëheqës i vërtetë i ndikon të tjerët shpirtërisht vetëm sepse Fryma punon në të dhe përmes tij. Ne mund të drejtojmë të tjerët për aq kohë sa ne e kemi shkelur vetë atë rrugë.

Thjesht të tregosh me gisht rrugën, nuk është mjaft. Nëse ne nuk po ecim, atëherë askush nuk do të jetë duke na ndjekur, dhe ne nuk jemi më duke udhëhequr.

Osvald Sanders