Një amerikane reciton në shqip vargun e famshëm biblik

0
69

Nga Tiffani Romero-Ridley (Valor Voice)

“Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.”

Gjoni 3:16