Nëse Zoti ekziston, pse lejon Ai të keqen dhe vuajtjen?

0
5