A ka ndryshuar Bibla?

0
314

A është ruajtur e pacënuar Bibla përgjatë historisë?

A jemi të sigurtë që kur përkthehet teksti biblik nga gjuha origjinale nuk humbet kuptimi?

Për t’ë mësuar rreth këtyre pyetjeve dhe shumë të tjerave, ndiqni vidio-intervistën me Dr. William Mounce, i cili është një personalitet botëror në çeshtjet e besueshmerisë së Biblës dhe një ndër njohësit më të mirë të greqishtes biblike.

Dr. Mounce është autor i librit më të shitur të greqishtes, “Bazat e Greqishtes Biblike” (The Basics of Biblical Greek). Ai ka dhënë mësim Testamentin e Ri si dhe ka drejtuar i Programin e Greqishtes në Seminarin Teologjik Gordon-Cornwell. Njëkohësisht ai ka qenë nënkryetar i komitetit të përkthimit të Biblës për English Standard Version,

Aktualisht ai është Presidenti i “Biblical Training”, një organizatë që ofron burime për dishepullizimin dhe trajnimin e kishës lokale. Ekspertizën e tij në përkthim ai tani e jep në komitetin e përkthimit të NIV (New International Version).