Çfarë vendi duhet të zërë pasuria në jetën e besimtarit?

0
10
Coin on wooden table in front of green bokeh background. coins a concept of investment and saving moneys.

Është e vërtetë që ata që po matin pasuria, thonë që ai mund të ketë një trilion ose dy trilion, do ishin gjasat, por në fakt si masim ne pasurinë ka ndryshuar gjatë kohës. Nëse Abrahami ishte i pasur, ishte sepse kishte shumë dele edhe bagëti, por nëse dikush më vjen tani edhe do thotë unë kam 200 dele për mua ka vlerë zero sepse unë jetoj në apartament në mes të qytetit edhe nuk kam ç’të bëj me to. Gjatë kohës ne kemi qënë duke përdorur para letër, domethënë si këto pesë euro; por ça është kjo? Vetë nuk ka vlerë. Çfarë mund të bëjmë me këtë ne? Mund të fshijmë hundët me këtë, por nuk mund të ha këtë, nuk mund të bëjë asgjë përveç të këmbej këtë. Këtë është vetëm një mjet, simbolizon diçka që mund të marrë tjetër sepse këtë në vetvete nuk ka vlerë përveç diçka emocionale. Kështu që kur shikojmë ç’thotë Pali për Filipianët, ai thotë që në kapitullin 4. Ai thotë që: “Unë jam i kënaqur. Nuk kërkoj gjë edhe nuk kam nevojë, por unë jam i kënaqur me këto që kam.” Nuk është paraja në vetvete që është problemi, është dashuria për para; edhe dashuria për para duke shtypur të tjerët , duke shkel etikën, duke shkel ligjin e Zotit , këta është një tendencë  që ndodh edhe në kapitalizmin , është diçka që ne shikojmë mbase përditë mbasi ballafaqojmë brenda vetes sonë por nuk është që ne kërkojmë një letër. Ne kërkojmë diçka që mendojmë që ekziston që mund të na kënaqë. Nëse unë e kam 1 milion nga këtë, unë mund të blej një kompjuter ose një shtëpi ose një makinë edhe unë do jem kënaqur por në fund të fundit ne duhet të …ne si të krishterë duhet të jemi të kënaqur me marrëdhënien te Zoti, duhet të gjejmë vlerën tonë atje. Ne duhet të kërkojmë të mos kemi më pak se na duhet për të jetuar, të mos vjedhim por edhe nëse kemi më shumë është thjesht mjet edhe mund të përdorim këtë për të bekuar të tjerët. Besoj që sot të krishterët që janë të pasur nganjëherë vetëm janë shumë efikas, nganjëherë janë me fat, kanë investuar diku ose kanë…kanë një baba ose gjyshi që kanë dhënë paratë të tyre por nuk është që është i keq. Nganjëherë është  një tregues i mirë që kanë qënë të sukseshëm dhe efikas por është dashuria e parasë edhe  si përdorim këtë mjet sepse mjet në vetvete nuk është qëllimi, është si përdoret mjet, ku shkon me mjetin, ku është rezultati i jetës dhe këtë është diçka që besoj që kur lexojmë filipianët katër në fund të fundit duhet të jemi të kënaqur me atë që kemi.