A u ringjall Jezusi nga vdekja? Shpjegimi

  https://www.youtube.com/watch?v=aciZp0sZJHY Pjesa e 2të: Shpjegimi Historia ka regjistruar që Jezusi i Nazaretit vdiq dhe trupi i tij u vendos brenda në varr. Gjithashtu është vërtetuar që...