Si mund ta kuptosh se ke mjaft në një realitet konsumist?

Në marketing ata studiojnë edhe mësojnë tendencat e njerëzve edhe dobësitë e njerëzve për të përdorë këtë kompani po ndonjëherë kundër atij që shikon...