Zoti dhe Matematika

https://www.youtube.com/watch?v=N1AAoo_v874 Përse funksionon matematika? Pa mendohuni për pak! Nocionet matematikore, të tilla si: numrat, bashkësitë dhe ekuacionet janë jofizike dhe abstrakte. Ato nuk mund të shkaktojnë...